Clubkampioenschap

Er wordt jaarlijks een clubkampioenschap ingericht voor alle leden. Voor veldlopen en pistewedstrijden gelden enkel  officiële wedstrijden, erkend door de VAL, LBFA en IAAF. De clubkampioenen ontvangen op de jaarlijkse kampioenenviering, een beloning voor hun prestaties. De prijs wordt enkel uitgereikt wanneer het lidgeld voor het nieuwe seizoen voldaan is.

Kangoeroes, benjamins

Voor deze categorieën wordt geen klassement gemaakt. De atleet moet enkel voldoen aan het opgedragen aantal wedstrijden, zoals vermeld bij pupillen en miniemen.

Pupillen, miniemen

Indoor

Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap indoor dient iedere atleet in de loop van het indoorseizoen met succes aan minstens 4 proeven deel te nemen, waarvan minstens 1 loopnummer, 1 springnummer en 1 werpnummer. We kennen aan elke proef punten toe a.d.h.v. de VAL tabellen jeugd. We nemen de hoogste punten van elke categorie , dus 1 loopnummer, 1 springnummer en 1 werpnummer, diegene met de hoogste score wint. Er is slechts 1 kampioen per categorie.

Cross

Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap cross dient ieder atleet in de loop van het seizoen met succes deel te nemen aan minstens 4 crossen. Bij de berekening wordt de behaalde plaats in de rangschikking gedeeld door het aantal aangekomen atleten (bij een kampioenschap vb. Provinciaal of Belgisch wordt het aantal aangekomen atleten verdubbeld), afgerond tot op 3 cijfers na de komma. De vier laagste resultaten worden in aanmerking genomen en opgeteld. Diegene met de laagste score wordt clubkampioen. Per categorie zijn er 2 kampioenen, namelijk een 1ste jaars en een 2de jaars.

Piste

Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap piste dient iedere atleet in de loop van het seizoen met succes deel te nemen aan minstens 3 wedstrijden en aan tenminste 8 proeven, waarvan minsten 1 loopnummer, 1 springnummer en 1 werpnummer.

Bij de meerkampen wordt iedere onderdeel beschouwd als een proef. Ook de deelname aan een aflossing wordt beschouwd als een proef.

Vanaf cadet

Er wordt jaarlijks een clubkampioenschap ingericht voor cadetten, scholieren, junioren, senioren en masters (voor deze laatste per leeftijdstrap van 5 jaar) en dit zowel voor crossen, indoor- als pistewedstrijden. Enkel de officiële wedstrijden, erkend door de VAL, LBFA en IAAF. De clubkampioenen ontvangen op de jaarlijkse kampioenenviering, een beloning voor hun prestaties.

Indoor

Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap indoor dient iedere atleet in de loop van het indoorseizoen met succes aan minstens 4 proeven deel te nemen. Enkel de 4 beste proeven worden in aanmerking genomen bij de berekening van het puntentotaal.

Voor de berekening van het puntentotaal worden de Hongaarse tabellen gebruikt. De 4 hoogste punten worden bij elkaar opgeteld. 

Clubkampioen wordt diegene die het hoogste puntenaantal behaalt. Indien er meerdere atleten zijn met hetzelfde puntenaantal wordt gekeken naar det hoogste punt. 

Cross

Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap veldlopen vanaf cadet dient iedere atleet in de loop van het seizoen met succes deel te nemen aan minstens 4 crossen. Er kan maar één cross per dag in rekening gebracht worden.

Bij het berekenen wordt er enkel rekening gehouden met de deelgenomen acko-atleten, het gaat tenslotte over de kampioen van de club. De eerste acko-atleet krijgt het meeste aantal punten. De vier hoogste cijfers komen in aanmerking en worden opgeteld. Clubkampioen wordt diegene met het hoogste puntenaantal. Bij ex-aequo wint de atleet die deelnam aan de acko-cross en daar de meeste punten scoorde.

Afhankelijk van het type cross zijn er meer of minder punten te verdienen. De vooraf toegekende categorieën voor een regionale veldloop (categorie 1 t.e.m. 5) zijn zuiver indicatief. Het acko-bestuur hanteert een eerlijk systeem op basis van de kwaliteit/kwantiteit van de veldloop-bezetting. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde crossen alsnog van categorie wijzigen (zowel positief als negatief). Van zodra de crosskalender uit is zal het aantal punten per cross worden meegedeeld. 

* Punten voor het deelnemen aan de CrossCup Relay kunnen enkel meegerekend worden indien er met een volledig acko-team gelopen wordt.

– Er valt een bonus punt te verdienen per keer dat de atleet actief meehelpt op een clubactiviteit.

Zie hier de puntenverdeling per cross.

Piste

Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap piste dient iedere atleet in de loop van het seizoen met succes aan minstens 8 proeven deel te nemen.

Het gaat hier duidelijk om proeven en geen wedstrijden. Zo kan men in iedere wedstrijd deelnemen aan meerdere proeven. Bij de meerkampen wordt iedere onderdeel beschouwd als een proef. Ook de deelname aan een aflossing wordt beschouwd als een proef.

Enkel de beste 8 proeven, waaronder minstens 2 verschillende disciplines, worden in aanmerking genomen bij de berekening van het puntentotaal. (Vb. Een atleet die in de loop van het seizoen 8-maal kogelstoten doet komt wel in aanmerking voor het clubkampioenschap, maar bij de berekening van het puntentotaal wordt slechts de 7 beste proeven in aanmerking genomen. Om 8 proeven in aanmerking te kunnen nemen dient deze atleet naast kogelstoten bijkomend aan 1 andere disciplines deel te nemen.)

Voor de berekening van het puntentotaal worden de Hongaarse tabellen gebruikt. 

Clubkampioen wordt diegene die het hoogste puntenaantal behaalt. Indien er meerdere atleten zijn met hetzelfde puntenaantal wordt gekeken naar det hoogste punt. 

Joggers

Door deel te nemen aan stratenlopen, trails of oefencrossen maken alle leden kans op een beloning tijdens de kampioenenviering. Iedereen die 10 punten behaald in de periode van 23 oktober 2023 tot 21 oktober 2024 komt in aanmerking. In deze categorie wordt er geen klassement opgemaakt, de focus ligt op het deelnemen.

  • Het doel is het regelmatig lopen in clubverband bevorderen.
  • Wedstrijden worden bij voorkeur in ACKO-outfit en onder clubnaam gelopen.

Hoe worden punten toegekend?

Het toegekende aantal punten is afhankelijk van de gelopen kilometers bij stratenlopen en trails. Er zijn extra punten te verdienen wanneer u de club steunt door te helpen tijdens acko-evenementen. Door deel te nemen aan een oefencrossen valt er 1 punt te verdienen. Op het einde van het seizoen dienen er 10 punten verzameld te zijn en dit in minimum 2 (oefen)wedstrijden.

*Medewerkers zijn minstens de helft van de organisatie of één shift beschikbaar. 

Meedoen is eenvoudig

Iedere loper vult zijn wedstrijden in op de bijgevoegde fiche (digitaal of handmatig). Overhandig uw ingevulde exemplaar vóór 21 oktober 2024 aan Bridey Waerzeggers. 

Dat kan 

ofwel per mail aan brideywaer98@hotmail.com

ofwel geeft u deze persoonlijk af op de training aan een van de bestuursleden